Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176663351 "Урбан Консултинг Груп" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район "Възраждане", ул. "Средна гора" №73, ет. 2, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали" BG161PO001-1.4.07-0013-C0001
Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз