Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202802504 ЕТ”БОЖО-ДАР-БОЖИДАР ГЕНОВ- ДЕЛЯН ГЕНОВ “
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1309,област София, община Столична , ж-к „Илинден”, бл.299, ет.6, ап.18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин BG161PO001-1.4.09-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз