Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200538459 Лилия Травел
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ж.к. Ален Мак, бл. 38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии BG051PO001-7.0.07-0190-C0001
Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино BG051PO002-1.3.07-0154-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз