Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130774376 "Омега Ж" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Балкан" № 7-9 А




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на енергоефективни технологии и машини в "ПРЕМИЕРА 257" ООД BG161PO003-2.3.02-0186-C0001
"Внедряване на иновативни сладкарски изделия" BG161PO003-1.1.07-0573-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз