Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121894387 Сигма-2000-Фарос ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1142 София ул. "Фритьоф Нансен" 11-13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на производителността на труда на служителите от БИЛЛА България ЕООД и конкурентноспособността на предприятието чрез обучение по английски и немски език и ИКТ 07.04.2008 18,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на адаптивността и производителността на заетите лица в Макдоналдс България чрез предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация, чуждоезиково обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции BG051PO001-2.1.01-0532-C0001
“Повишаване на ефективността и производителността на служителите на Банка Пиреос България АД” BG051PO001-2.1.02-0612-C0001
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ДЕЛА В БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА BG051PO002-2.4.06-0005-C0001
Повишаване квалификацията на служителите на Областна администрация Шумен BG051PO002-2.2.09-0008-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор BG051PO002-2.2.09-0038-C0001
Подобряване ефективността на общинска администрация Челопеч, чрез обучение BG051PO002-2.2.08-0035-C0001
„Подобряване на знанията и уменията по английски език на служители от НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения.” BG051PO002-2.2.09-0016-C0001
„Служителите на Областна администрация Шумен – по-квалифицирани и компетентни“ BG051PO002-2.2.14-0008-C0001
Повишаване на компетентността и ефективността на администрацията на НИПА BG051PO002-2.2.14-0044-C0001
„Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация“ BG051PO002-2.2.15-0136-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз