Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126743250 ЕТ "Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Минерални бани 6343 Минерални бани ул. Липа 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване енергийната ефективност на "Делена ДД" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки" BG161PO003-2.3.02-0074-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз