Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176467616 Сдружение Асоциация за Европейско развитие
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, ул. „Христо Смирненски ” № 19, бл. 2, вх. Б, ет. 6, ап. 41
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи” BG051PO001-7.0.07-0054-C0001
Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните BG051PO001-7.0.07-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз