Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131027594 "ЗЕРКОН" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Малуша" №7, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Европейски стандарти за безопасност на труда в производството на "Камъшит-98" АД" BG051PO001-2.3.03-0039-C0001
"По-добра работна среда за по-ефективен труд" BG051PO001-2.3.03-0442-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Амарант България" ООД" BG051PO001-2.3.03-0443-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз