Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 814174218 ЕТ "РУМЕН ДЕЯНОВ"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Свищов 5250 Свищов ул. САВА ПЕНЕВ 2, бл. СВОБОДА 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014 - 2020 г." BG161PO001-5.3.02-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз