Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121604974 Агенция по заетостта
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София 1000,бул.Княз Дондуков 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Агенция по заетостта – отворена врата към обществото – (Заедно успяваме)” 09.02.2009 0 0 0 0 18,93 Приключен
Повишаване и укрепване на административния капацитет на АЗ и нейните териториални поделения Дирекции "Бюро по труда" за управление и реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР 12.11.2008 9 167 321 9 167 321 0 9 167 321 92,33 Приключен
Шанс за реализация на младежите в България 23.04.2009 4 534 149 4 534 149 0 4 534 149 44,00 Приключен
"Модернизиране на системата за предоставяне на услуги" 10.07.2009 2 069 985 2 069 985 0 2 069 985 76,80 Приключен
Укрепване капацитета на Агенция по заетостта за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда чрез изграждане на съвременна система за телекомуникационен и информационен пренос на данни и вътрешна мрежа за консултации 10.07.2009 0 0 0 0 17,97 Прекратен
"Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда, неактивните и обезкуражените лица" 25.05.2009 0 0 0 0 31,67 Прекратен
Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I 20.08.2009 11 724 220 11 724 220 0 11 724 220 68,80 Приключен
Техническа помощ - АЗ 12.11.2008 391 897 391 897 0 391 897 16,17 Приключен
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Горна Оряховица, Габрово и Троян за устойчиво развитие на градските ареали 15.12.2009 218 372 218 372 0 218 372 28,00 Приключен
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич и Дупница за устойчиво развитие на градските ареали 15.12.2009 380 079 380 079 0 380 079 28,00 Приключен
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Изток, Ботевград, Самоков и Перник за устойчиво развитие на градските ареали 15.12.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово за устойчиво развитие на градските ареали 15.12.2009 613 469 613 469 0 613 469 28,00 Приключен
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции “Бюра по труда” Нова Загора, Сливен, Айтос, Бургас, Бургас - филиал в ж.кв. „Меден рудник” и Бургас - филиал в гр. Камено за устойчиво развитие на градските ареали 15.12.2009 154 215 154 215 0 154 215 28,00 Приключен
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Варна; Варна, филиал Варна; Долни чифлик, филиал Аврен; Добрич; Добрич, филиал Добричка за устойчиво развитие на градските ареали 15.12.2009 263 408 262 041 6 644 262 041 28,00 Приключен
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Казанлък, Харманли и Хасково за устойчиво развитие на градските ареали 15.12.2009 227 025 215 165 13 052 215 165 28,00 Приключен
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Монтана, Видин, Враца, Лом, Бяла Слатина и Мездра за устойчиво развитие на градските ареали 15.12.2009 482 853 482 853 0 482 853 28,00 Приключен
Модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Русе, Силистра и Попово за устойчиви градски ареали 15.12.2009 408 101 408 101 0 408 101 30,00 Приключен
"Обучение и кариерно развитие" 11.02.2010 21 105 814 21 105 814 0 21 105 814 47,30 Приключен
Адаптивност 12.02.2010 4 233 103 4 233 103 0 4 233 103 47,27 Приключен
Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост 25.02.2010 12 428 671 12 428 671 0 12 428 671 46,83 Приключен
Нов избор - развитие и реализация 05.03.2010 289 414 160 289 414 160 0 289 414 160 59,67 Приключен
“Обучение и кариерно развитие” 01.09.2010 18 976 730 18 976 730 0 18 976 596 40,57 Приключен
Ново начало – от образование към заетост 04.10.2010 36 002 047 36 002 047 0 36 002 047 51,63 Приключен
Техническа помощ АЗ 2010 09.04.2010 328 876 328 876 0 328 876 12,13 Приключен
"Да успеем заедно" 30.12.2010 14 062 682 14 062 682 0 14 062 812 60,00 Приключен
"Аз мога повече" 13.06.2011 98 754 243 98 754 243 0 98 754 243 55,40 Приключен
По-близо до работа 04.08.2011 6 509 033 6 509 033 0 6 509 033 50,90 Приключен
Техническа помощ АЗ 2011 23.06.2011 667 189 667 189 0 667 189 12,17 Приключен
„Укрепване капацитета на екипа по СРИП в Агенция по заетостта” 04.01.2012 233 974 233 974 0 233 962 39,53 Приключен
ПО НОВ ПЪТ – ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ КЪМ РЕИНТЕГРАЦИЯ 03.02.2012 0 0 0 0 21,20 Прекратен
Кариерно развитие на заети лица 10.05.2012 2 795 356 2 795 356 0 2 777 356 44,33 Приключен
Старт в администрацията 04.07.2012 1 991 490 1 991 490 0 1 991 490 28,30 Приключен
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Нова Загора, Плевен и Сандански за устойчиво развитие на градските ареали” 07.08.2012 377 008 377 008 0 377 008 24,00 Приключен
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда ” София (Район „Изток”), Перник и Самоков за устойчиво развитие на градските ареали” 07.08.2012 260 840 260 840 0 260 840 24,00 Приключен
„Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ” 08.08.2012 515 328 515 328 0 515 328 28,67 Приключен
Подкрепа за заетост 13.07.2012 204 817 915 204 817 915 0 201 888 759 41,87 Приключен
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” София - райони „Сердика” и „Възраждане”, за устойчиво развитие на градските ареали” 27.09.2012 813 259 813 259 0 813 259 24,00 Приключен
Първа работа 02.10.2012 16 855 854 16 855 854 0 16 855 854 34,40 Приключен
Техническа помощ АЗ 2012 19.05.2012 1 541 240 1 541 240 0 1 541 240 12,00 Приключен
Техническа помощ 2013-2014 22.04.2013 6 081 924 6 081 924 0 6 081 924 96,00 Приключен
Повишаване организационния капацитет и ефективността на Агенция по заетостта 25.08.2014 113 590 113 590 0 113 590 12,00 Приключен
Повишаване компетенциите на служителите на Агенция по заетостта 01.10.2014 149 226 149 226 0 149 226 12,00 Приключен
Техническа помощ АЗ 01.05.2015 - 31.12.2015 09.06.2015 1 502 799 1 502 799 0 1 502 799 8,00 Приключен
Финансов план АЗ 21.12.2015 88 963 88 963 0 88 963 96,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 29.12.2008 97,37 Приключен
"Подкрепа за укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 30.04.2009 53,77 Прекратен
"Подобряване на качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика" 08.07.2011 54,57 Приключен
„Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” 29.11.2011 48,73 Приключен
Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от Държавния бюджет 13.07.2012 36,07 Приключен
Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица 16.01.2013 29,00 Приключен
„Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. 18.05.2013 23,73 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз