Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101067661 ЕТ СМИЛЯН ФИЛЧЕВ
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Сандански 2800 Сандански ул. "Свобода" 41
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност на Пирос ООД гр. Сандански и създаване на условия за конкурентоспособни изделия BG161PO003-2.3.02-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз