Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202812080 "ИНСТИТУТ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ - ГАНТТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ЖК "Дружба 1", бл.90, вх.Е, ет.2, ап.118
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА GENERIC FRAME ONLINE STUDIO : ИНОВАТИВНА НА СВЕТОВНО НИВО ИНТЕГРИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ BG161PO003-1.1.01-0249-C0001
Повишаване на конкурентноспосоността на "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0104-C0001
"Разработване на автомати за модулна система за обслужване на участниците в търговията и обмена на електронни книги" BG161PO003-1.1.05-0166-C0001
ИНОВАТИВНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЛИЦА, ПОДЛОЖЕНИ НА ВИСОКИ ФИЗИЧЕСКИ НАТОВАРВАНИЯ BG161PO003-1.1.05-0047-C0001
"Биотехнологичен и екологосъобразен подход за ефективно оползотворяване на отпадна растителна биомаса за получаване на компост и почвени подобрители" BG161PO003-1.1.06-0064-C0001
Иновативна система за повишаване енергийната ефективност чрез екопроектиране на нови детайли за производство на асинхронни електродвигатели BG161PO003-1.1.05-0275-C0001
Стартиране иновативната дейност на „Инотекс” ООД – Създаване на антимикробeн полиамидно-полипропиленов текстилен имплант с наночастици /АПТИН/ за хирургията BG161PO003-1.1.05-0300-C0001
Организиране на транспорта на заетите лица в "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД BG051PO001-2.2.03-0182-C0001
Повишаване конкурентноспособността на Димсон ЕООД посредством внедряване в производство на иновативен продукт – Кондензор за тъмно поле BG161PO003-1.1.07-0515-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз