Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201669220 Мозайка ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Солунска 52
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интелегентни системи за оперативен мониторинг на резервоари за течности BG161PO003-1.1.05-0189-C0001
Сдружение "Клъстер за образование,обучение и квалификации" BG161PO003-2.4.02-0086-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз