Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175838698 ИТ СВЯТ БГ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Гурко №6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване квалификацията на служителите в МОМН чрез чуждоезиково обучение BG051PO002-2.2.09-0075-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в МОМН чрез специализирано обучение BG051PO002-2.2.09-0076-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз