Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176633123 ДЗЗД "Термал и Глабал Консулт"
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. "Индустриална" № 33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020г. BG161PO001-5.3.02-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз