Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176635050 ДЗЗД "Консорциум Инфрастрой"
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна ж.к. "Вл. Варненчик" бл.308, вх.7, ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск- изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна BG161PO001-1.1.11-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз