Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175165180 "Датра" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район "Слатина", ул. Манастирска 5, вх. А, ет. 2, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 във фирма ‘Кони Селект Фрухт’ ООД BG161PO003-2.1.12-0626-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз