Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176473640 ДЗЗД Център за стратегическо и устройствено планиране
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен пл. Съединение 119а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Добро управление на общинските политики в Тополовград BG051PO002-1.3.07-0017-C0001
Добро управление и ефективни политики в Общинска администрация Смядово BG051PO002-1.3.07-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз