Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176433806 Донау Лаб - Дайахром Байотехнолоджи
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, р-н Лозенец, ул. "Сава Огнянов", №1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ново поколение полибактериални препарати и хранителни добавки със здравни ползи BG161PO003-1.1.04-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз