Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126729311 "Ани и синове" ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково Област: Хасково, Община: Хасково, гр. Хасково-6300, ул. ЖИТНИЦА 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ЦНСТ, УПИ ХV, кв. и ЦНСТ, УПИ ІІ, кв. 798, по плана на гр. Хасково BG161PO001-1.1.11-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз