Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131331775 А 1 ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1202 район р-н Възраждане "ЦАР СИМЕОН" No 120
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Иновативен двигател за електромобили-стъкла към екологичен градски транспорт BG161PO003-1.1.05-0209-C0001
Развитие чрез социално включване BG051PO001-7.0.07-0099-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз