Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175134263 АЕДА ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1574 район р-н Слатина ж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, бл. 37, вх. В, ет. 2, ап. 41
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие чрез социално включване BG051PO001-7.0.07-0099-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз