Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121633939 Атанаска Маринова Джерманова
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1746 Волуяк ул. "Шипка" № 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Иновативен двигател за електромобили-стъкла към екологичен градски транспорт BG161PO003-1.1.05-0209-C0001
Модернизация на производствения процес BG161PO003-2.1.13-0405-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз