Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118586447 ЕКСПРЕС -92 ООД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра бул."Македония" №205, вх.А ет.6 ап.16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства BG051PO001-5.2.13-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз