Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176484569 МАП РИАЛ ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Андрей Ляпчев 51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия BG051PO002-3.2.03-0001-C0001
Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост BG051PO002-3.2.04-0021-C0001
Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги BG051PO002-3.2.06-0026-C0001
Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП BG051PO002-3.2.06-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз