Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201571057 БИН ВИНСИТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Дондуков 36; Вход Б; Ет. 1; Ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Podkrepa BG161PO002-1.9.01-0001-C0001
Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г. BG161PO002-3.1.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз