Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202268091 СмартЛаб България ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Цариградско шосе" 133, БИЦ "Изот", Корпус 1, Офис 328Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инструменти за динамична рекоснтрукция на обекти и сцени с използване на епиполярна геометрия" BG161PO003-1.1.05-0156-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз