Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200639740 "Делник" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Студентска", бл.3, вх.Д, ап.28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инвестиция в хората за просперитет и развитие" BG051PO001-2.1.16-0051-C0001
"Създаване на заведение за бързо обслужване "Пан Блин" BG051PO001-1.2.03-0417-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз