Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DEHRB108352 "ОМИ Ойросерт" ГмбХ
Седалище Държава: Германия (Germany) Берлин Шосе 66, 39114 Магдебург, Германия
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността и разширяване пазарните позиции на „Плиска консултинг” ООД BG161PO003-2.1.12-0718-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз