Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126635221 СНЦ "Бизнес център Харманли"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Харманли 6450 Харманли ул. "Петко Каравелов"№4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Антична вила Армира BG161PO001-3.1.03-0046-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз