Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175709924 СНЦ "Институт за европейски инициативи"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Живописна" № 4А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол BG051PO002-2.2.09-0074-C0001
Община Ракитово за организационно развитие BG051PO002-1.1.07-0008-C0001
"Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол" BG051PO002-2.2.12-0117-C0001
Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър BG051PO002-1.3.07-0077-C0001
Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите BG051PO002-2.2.08-0018-C0001
„Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008.” BG051PO002-3.1.08-0017-C0001
Усъвършенстване на знанията и уменията на администрацията на ИАБГ – етап от цялостната модернизация на дейността за борба с градушките BG051PO002-2.2.14-0006-C0001
"Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол" BG051PO002-2.2.14-0034-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на служителите администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията. BG051PO002-2.2.15-0113-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация – Струмяни BG051PO002-2.2.15-0133-C0001
Усъвършенстване на структурата и насърчаване на организационното развитие на Национална служба по зърното (НСЗ) BG051PO002-1.1.08-0006-C0001
Създаване на информационно-комуникационна среда в системата на Националната служба по зърното (НСЗ) в условията на оперативна съвместимост BG051PO002-3.2.06-0005-C0001
Изграждане на устойчив механизъм за качествено административно обслужване чрез подобряване на професионалния и административен капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по лозата и виното BG051PO002-2.2.17-0004-C0001
Изграждане и внедряване на платформа за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки BG051PO002-3.2.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз