Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 833033243 ЕТ „КАМО- КАМЕН ВЪЛЧЕВ”
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. Г. С. Раковски“ №33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020 BG161PO001-5.3.02-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз