Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160131261 "ТЕХ БГ" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4003 Пловдив БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4003 район р-н Северен ул. БАРИКАДИТЕ No 10, бл. 3020, вх. А, ет. 5, ап. 29
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативен софтуерен продукт и предоставяне на нова услуга „Online Optics BG” BG161PO003-1.1.05-0298-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз