Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176563689 "КРАССТРОЙ-ЛОБУТ" ДЗЗД
Седалище Област: София област Oбщина: Самоков 2000 Самоков ул. "Хан Кубрат" № 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПГ по механоелектротехника (ПГМЕТ) – Пазарджик BG161PO001-1.1.02-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз