Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202180015 "Омега Про" ЕООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-села 9378 Полковник Свещарово ул. Шест №3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд на работното място в " Булмат" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0319-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз