Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200709929 "Розета-2009" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Гео Милев", ул. "Хемус" №33, бл. 23, вх. В, ет. 4, ап. 48
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Телекеър – дистанционна услуга за хора с увреждания BG051PO001-7.0.07-0108-C0001
Екип за включваща заетост BG051PO001-7.0.07-0107-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз