Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176440206 ДЗЗД "Зелен и достъпен Гоце Делчев"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Галилео Галилей" №20, вх. А, ет.1, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев” BG161PO001-1.4.09-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз