Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 109025632 ЕТ ,,Дияна Миладинова"
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2545 Жабокрът ЕИК 109025632, ул. ,,Врабча" №10, гр. Кюстендил
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда” BG161PO001-1.4.09-0025-C0001
Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз