Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176608305 Консорциум ,,Градско развитие"гр. Кюстендил
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил "ЕИК 176608305, ул. ,,Ал. Стамболийски"" №51 А, гр. Кюстендил"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда” BG161PO001-1.4.09-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз