Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202082329 "Екоплама консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "21-ви век" №17, вх. А, ет. 4, ап. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на ЦНСТ за деца в риск на територията на община Димитровград BG161PO001-1.1.11-0001-C0001
"Европейски модел за здравословен и безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-0234-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз