Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201564721 "Еър Селект" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Цар Асен" №25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията и безопасността на труда в "МЕЛА" ООД BG051PO001-2.3.02-0282-C0001
"Безопасност на труда в ПЧМВ" BG051PO001-2.3.03-0346-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз