Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160054523 Адвокатско съдружие "Джелепов в съдружие с Митев и Белчева"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Петко Каравелов 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград” BG161PO004-1.0.01-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз