Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131191259 Висше училище по застраховане и финанси
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1618 София София-1618,ул. "Гусла" 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видео конферентно преподаване и електронна библиотека 27.12.2012 390 575 390 575 0 390 528 24,00 Приключен
Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси. 05.02.2013 299 110 299 110 0 298 263 18,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване. 18.05.2013 47 096 47 096 0 46 852 12,00 Приключен
"Повишаване качеството на образованието и на научните изслезвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите" 13.08.2013 278 863 278 863 0 278 822 26,97 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Повишаване адаптивността на заетите лица чрез професионално обучение Застрахователен посредник 02.04.2008 10,00 Прекратен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз