Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175471298 Сдружение с нестопанска цел „Добросъвестност”
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Град Варна, ул. „Габрово”№2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Създаване на хармонична администрация в 12-те общини в Област Варна 27.08.2008 - 20 313 - 20 313 0 0 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Сближаване и развитие - обмен на добри практики в стимулирането на екотуризма между общините Тервел и Волос - Гърция BG161PO001-4.2.01-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз