Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000219026 СДРУЖЕНИЕ "ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА"
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул.БРЯНСКА № 30
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на безопасен труд в "Еко Проект" ООД BG051PO001-2.3.02-0078-C0001
Интегриране на безработни лица от област Габрово чрез обучения по професии, ключови компетентности и мотивация BG051PO001-1.1.10-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз