Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131136818 "Ланд Инженеринг" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020” BG161PO001-5.3.02-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз