Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200766104 "Техникъл Трейнинг България" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район "Триадица", бул. "Витоша" №146, вх.Б, ап.25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин BG161PO001-4.1.04-0061-C0001
"Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на човешките ресурси" в Даниел Фешън ООД" BG051PO001-2.1.16-0050-C0001
"Квалификация, адаптивност, заетост - конкурентни предимства на човешките ресурси в сферата на маркетинговите проучвания" BG051PO001-2.1.16-0032-C0001
"Повишавне адаптивността и производителността на заетите лица в "Техем Сървисиз" ЕООД" BG051PO001-2.1.16-0092-C0001
Повишаване адаптивността и производителността на работна сила във фирма "Витал" BG051PO001-2.1.16-0143-C0001
"Подобряване нивото на професионална безопасност и здраве в ТПК "Нов свят"" BG051PO001-2.3.03-0096-C0001
"Нови възможности за заетост в "Даниел Фешън" ООД" BG051PO001-1.1.13-0225-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация Симитли BG051PO002-2.2.15-0140-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз