Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176598658 "Ида Груп" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Иван Денкоглу" № 3А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Средногорие - популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица. BG161PO001-3.2.03-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз