Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131239202 "Служба по трудова медицина" ООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град гр.Добрич бул. "25 Септември" №78
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ BG051PO001-5.1.04-0206-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз