Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176519657 Обединение "Консултанти за ЗУП-ГТ-Русе"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 184 гр.София, област София-столица, община Столична ул. ЙЕРУСАЛИМ 15 ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегрирана система за градски транспорт на град Русе BG161PO001-1.5.03-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз